Sinh hoạt Đảng bộ xã Đông Quý
Ngày 15/09/2020

Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020 Đảng ủy xã Đông Quý tổ chức sinh hoạt Đảng bộ; Trao tặng huy hiệu Đảng cho 23 đồng chí đảng viên; Học tập Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 20/01/2020 của tỉnh ủy Thái Bình về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải

Media/201_DongQui/Images/img-20200914-080729.jpg

Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020 Đảng ủy xã Đông Quý tổ chức sinh hoạt Đảng bộ; Trao tặng huy hiệu Đảng cho 23 đồng chí đảng viên; Học tập Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 20/01/2020 của tỉnh ủy Thái Bình về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải


Tổng lượt xem bài viết là: 36
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác